Informatie over deelnemers


Scholen

Deelname aan PISA-2018

In Nederland hebben ongeveer 6.000 leerlingen van ongeveer 180 verschillende scholen deelgenomen aan PISA-2018. Leerlingen en scholen werden geselecteerd op basis van een representatieve steekproef. Hierdoor hebben leerlingen uit alle onderwijsniveaus (pro, vmbo, havo en vwo) deelgenomen.

Dit zorgt ervoor dat de data in Nederland representatief is. Zo kan de data op de juiste wijze (inter)nationaal geanalyseerd worden. Ook kunnen de resultaten uit PISA-2018 worden vergeleken met resultaten uit eerdere PISA-onderzoeken om zo trends in het onderwijs te volgen.

"Leuk om onze kwaliteit te meten in een internationale ranking! Daar doen we graag aan mee en dat kan ons onderwijs alleen maar verder versterken!"

- Henk van Sorge, Jacobus Fruytier Scholengemeenschap

Wat hield deelname in voor een school en leerling?

Voor elke leerling bestond het PISA-onderzoek uit:

  • PISA-toets: De PISA-toets bestaat uit een combinatie van vragen over leesvaardigheid, wiskunde, natuurwetenschappen en financiële geletterdheid.
  • PISA-leerlingvragenlijst: Na de PISA-toets heeft elke leerling een vragenlijst ingevuld. Deze ging over diverse onderwerpen zoals de thuissituatie, school, vrienden en familie, vrije tijd en studiegewoonten.

De toets en de vragenlijst zijn op een laptop gemaakt. Alle antwoorden zijn anoniem verwerkt en niet herleidbaar naar een individuele leerling of school.

De schoolleider van elke deelnemende school heeft vervolgens een schoolvragenlijst ingevuld. Deze vragenlijst ging in op diverse factoren zoals achtergrondgegevens, schoolmanagement, het docententeam, toetsing en evaluatie en het schoolklimaat.

Aan alle leerlingen en schoolleiders die hebben deelgenomen aan PISA-2018: hartelijk bedankt voor jullie inzet!