Informatie voor scholen


Scholen

Is uw school geselecteerd om deel te nemen aan PISA 2018?

In Nederland worden ongeveer 8.000 leerlingen van ongeveer 175 verschillende scholen geselecteerd voor deelname aan PISA 2018. Leerlingen en scholen worden geselecteerd op basis van een representatieve steekproef. Hierdoor zijn er bijvoorbeeld van alle onderwijsniveaus (pro, vmbo, havo en vwo) leerlingen die deelnemen.

» Voor het PISA onderzoek is het zeer belangrijk dat alle scholen die worden geselecteerd ook daadwerkelijk deelnemen aan PISA.

Dit zorgt ervoor dat de data in Nederland representatief is. Zo kan de data op de juiste wijze (inter)nationaal geanalyseerd worden. Ook kunnen de resultaten uit PISA 2018 worden vergeleken met resultaten uit eerdere PISA onderzoeken om zo trends in het onderwijs te volgen.

Deelname aan PISA 2018

"Leuk om onze kwaliteit te meten in een internationale ranking! Daar doen we graag aan mee en dat kan ons onderwijs alleen maar verder versterken!"

- Henk van Sorge, Jacobus Fruytier Scholengemeenschap

De school heeft de regie, het PISA team regelt de rest

Elke school die aan PISA deelneemt wordt gevraagd een overzicht van alle leerlingen uit een specifiek geboortejaar aan te leveren. Met behulp van dit overzicht worden door PISA een aantal willekeurige leerlingen per school geselecteerd. Zij ontvangen een uitnodiging tot deelname aan PISA.

In de periode maart - april wordt de PISA toets afgenomen. Scholen bepalen zelf wanneer zij de afname binnen deze periode op hun school plannen.

Vervolgens komt een ambassadeur van PISA de toets op de schoollocatie afnemen. Hij of zij bereidt de toetsafname voor, brengt laptops mee, zet deze laptops klaar en begeleidt leerlingen tijdens de toetsafname. Het enige dat door de school geregeld wordt is een ruimte waarin de afname kan plaatsvinden. Alle andere benodigde materialen worden door de ambassadeur verzorgd.

Tot slot wordt er een vragenlijst ingevuld door de schoolleider:

  • PISA schoolvragenlijst (± 45 minuten): Deze vragenlijst voor schoolleiders gaat in op diverse factoren zoals achtergrondgegevens, schoolmanagement, het docententeam, toetsing en evaluatie, doelgroepen en het schoolklimaat.

De vragenlijst voor schoolleiders is online beschikbaar.

Na afloop van het PISA onderzoek ontvangen de contactpersoon van de school en de schoolleider die de vragenlijst invult een passende beloning voor hun deelname aan PISA. Daarnaast ontvangt de school een rapportage met de resultaten van de school.

LeraresKlas

Laptop

Wat houdt deelname in voor een leerling?

Leerlingen uit pro, vmbo, havo en vwo kunnen geselecteerd worden voor deelname aan PISA. Elke deelnemende leerling zal in totaal ongeveer 3,5 uur bezig zijn met de afname van PISA, inclusief pauzes. De afname bestaat uit:

  • PISA toets (± 2 uur): De PISA toets voor leerlingen bestaat uit een combinatie van vragen over leesvaardigheid, wiskunde, natuurwetenschappen en financiële geletterdheid.

In totaal zijn er genoeg toetsvragen om 6,5 uur bezig te zijn met het beantwoorden van de vragen. Dit is veel te veel voor één leerling. Daarom maakt elke leerling een deel van de vragen. Voor elke leerling bestaat dit uit vragen over het hoofddomein leesvaardigheid. Daarnaast zal een deel van de leerlingen ook vragen over de andere domeinen wiskunde, natuurwetenschappen en/of financiële geletterdheid maken.

  • PISA leerlingvragenlijst (± 40 minuten): Na de PISA toets vult elke leerling een vragenlijst in. Dit gaat over diverse onderwerpen zoals de thuissituatie, school, vrienden en familie, vrije tijd en studiegewoonten.

Voor leerlingen in het praktijkonderwijs en leerlingen met een lwoo-indicatie is er een verkorte PISA toetsafname. De toets duurt 1 uur en de vragenlijst 15 minuten. In totaal zijn zij ongeveer 2 uur bezig met de afname van PISA, inclusief pauzes.

Zowel de toets als de vragenlijst wordt op een laptop gemaakt. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt en zijn niet herleidbaar naar een individuele leerling of school.

Na het invullen van de leerling vragenlijst is de leerling klaar met de afname en ontvangt hij of zij een passende beloning voor deelname aan PISA.