Links


Meer lezen?

Wilt u meer lezen over PISA? De volgende links bieden u meer (achtergrond)informatie.


Officiële (Engelstalige) website van PISA:

Rapportages van PISA onderzoek in Nederland:

Internationale rapportages van PISA onderzoek: