Voorbeeldvragen


Wilt u de vragen in PISA graag zelf ervaren? Hieronder vindt u voor elk domein een voorbeeldvraag.

Op de Engelstalige website van PISA kunt u meer voorbeeldvragen maken: klik hier

logo domeinen

Leesvaardigheid

Voorbeeldvraag hoofddomein leesvaardigheid

Uit PISA 2009:

Bloeddonatie

BloeddonatieVraag

Klik hier voor het juiste antwoord
Sinds haar laatste donatie moet er voldoende tijd zijn verstreken.
of: Het hangt ervan af of het al 8 weken geleden is dat ze voor het laatst bloed heeft gegeven.
of: Dat mag ze als het lang genoeg geleden is, anders mag ze het niet.

Rekenvaardigheid

Voorbeeldvraag wiskunde

Uit PISA 2012:

Rekenen

Klik hier voor het juiste antwoord
90 ml

Natuurwetenschappen

Voorbeeldvraag natuurwetenschappen

Uit PISA 2015:

Lees eerst de inleiding van deze vraag:

Vraag 1:

(In onderstaande afbeelding is de simulatie uitgevoerd voor de situatie waarin de hardloper zich bevindt)

Antwoordmogelijkheden:

Het gevaar dat de hardloper loopt voor zijn gezondheid, is [uitdroging / een zonnesteek].

Dit blijkt uit [de hoeveelheid zweet / het vochtverlies / de lichaamstemperatuur] van de hardloper na een uur hardlopen.

Klik hier voor het juiste antwoord
uitdroging;
het vochtverlies

> Deze vraag is interactief. Wilt u de simulaties zelf uitvoeren? Dit kan online: klik hier.

Euro

Voorbeeldvraag financiële geletterdheid

Uit PISA 2012:

Financieel geletterdheid

Vraag financieel geletterdheid

Klik hier voor het juiste antwoord
A