Wat is PISA?


Wat is PISA?

PISA is een afkorting voor Programme for International Student Assessment. Het is een internationaal vergelijkend onderzoek dat de vaardigheden en kennis in lezen, wiskunde en natuurwetenschappen van 15-jarigen test. Er nemen 77 landen deel aan PISA-2018. Het onderzoek staat onder toezicht van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Het PISA-onderzoek bestaat uit een digitale toets. Leerlingen worden in 3 domeinen getoetst: leesvaardigheid, wiskunde en natuurwetenschappen. In 2018 is ook een toets financiële geletterdheid afgenomen. Leerlingen vullen daarnaast een vragenlijst in over zichzelf en over hun school. Deze informatie is waardevol voor het onderzoeken van verschillen in prestaties tussen leerlingen en/of landen. Zowel de PISA-toets als de -vragenlijst wordt op een laptop afgenomen.

Vanaf 2000 wordt elke 3 jaar een nieuw onderzoek gehouden met één van de 3 domeinen als hoofddomein. In PISA-2018 is het hoofddomein leesvaardigheid. De andere 2 domeinen komen minder uitgebreid aan bod.


Deelnemende landen PISA-2018

Video [Engels] How does PISA work?

Waarom PISA?

Bij PISA ligt de focus niet op wat leerlingen precies leren op school, maar hoe zij hun kennis en vaardigheden in het dagelijks leven toepassen. De resultaten van PISA bieden scholen en beleidsmakers waardevolle informatie over de mate waarin Nederlandse scholen succesvol zijn in het voorbereiden van leerlingen op de 21e eeuw. In een internationaal vergelijkend rapport worden onderwijssystemen en prestaties van landen met elkaar vergeleken. Op deze manier kan men leren van elkaars zwakke en sterke punten.

Elke 3 jaar wordt de kennis en vaardigheden van leerlingen getoetst. Zo kan er gekeken worden naar aandachtspunten in het onderwijs: hoe staat het met de leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen? Zijn zij goed voorbereid om deel te nemen aan de huidige maatschappij?

Domeinen in PISA

Leesvaardigheid

Lezen
Het hoofddomein van PISA 2018 is leesvaardigheid. Alle leerlingen maken vragen over dit domein.

Leesvaardigheid is lezen om te leren. Leerlingen begrijpen, gebruiken en reflecteren op teksten en voelen zich hierbij betrokken. Het helpt hen doelen te bereiken, kennis en capaciteiten te verruimen en deel te nemen aan de maatschappij.

Dit is bijvoorbeeld het interpreteren van een waarschuwingsmededeling over een product van een supermarkt, of bepalen wat het verband is tussen 2 verschillende teksten. 

» Bekijk een voorbeeldvraag

Aanvullende domeinen

Leerlingen maken naast vragen over leesvaardigheid, ook vragen over één of meerdere aanvullende domeinen:

Wiskunde

Rekenen
Het domein wiskunde gaat over het vermogen van een leerling om wiskundige onderwerpen in verschillende dagelijkse situaties te formuleren, gebruiken en interpreteren.

Het gaat dan bijvoorbeeld over het interpreteren van de dienstregeling van de trein om de snelste route te bepalen. Ook het kiezen van de beste aanbieding voor een telefoonabonnement is een mogelijk onderwerp bij wiskunde.

» Bekijk een voorbeeldvraag

Natuurwetenschappen

Natuurwetenschap
Het domein natuurwetenschappen gaat over het gebruiken van kennis om problemen te herkennen en natuurwetenschappelijke verschijnselen te verklaren die leerlingen ook in het dagelijks leven tegenkomen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan manieren om het smelten van een sneeuwpop te vertragen, of op basis van verschillende informatiebronnen het resultaat van een experiment te voorspellen.

» Bekijk een voorbeeldvraag

Financiële geletterdheid

Euro
Financiële geletterdheid gaat over kennis en inzicht van leerlingen in financiële begrippen en risico’s, en hun vaardigheden, motivatie en vertrouwen om dit toe te passen. Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld deelname aan het economische leven mogelijk maken.

Dit gaat bijvoorbeeld over het bepalen van bruto en netto salaris of het interpreteren van een openstaande rekening van een online aankoop.

» Bekijk een voorbeeldvraag

Beeld: © OECD

Financiële geletterdheid:

Op 24 mei 2017 zijn de resultaten van PISA 2015 over financiële geletterdheid gepresenteerd.
Hare Majesteit Koningin Máxima heeft tijdens deze bijeenkomst een toespraak gehouden.

- Koningin Máxima heeft deze toespraak gehouden in haar functie als Speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling en als erevoorzitter van het G20 ‘Global Partnership for Financial Inclusion’. Het rapport kunt u hier vinden.