Planning


Planning PISA-2018

Het PISA-onderzoek duurt in totaal 4 jaar:

2016 Voorbereiding

In deze fase werden diverse aspecten van PISA-2018 voorbereid, zoals de toetsvragen, de trekking van de steekproef en de vertaling van de toets en vragenlijsten.

2017 Uitvoering vooronderzoek

In maart en april is het vooronderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan werden meegenomen in de voorbereiding en optimalisatie van het hoofdonderzoek.

2018 Uitvoering hoofdonderzoek

In maart en april is het hoofdonderzoek van PISA-2018 uitgevoerd. Alle toetsen werden nagekeken en de antwoorden op de leerling- en schoolvragenlijsten werden geanalyseerd.

2019 Data-analyse en publicatie

Alle antwoorden zijn nader geanalyseerd. De resultaten werden (inter)nationaal vergeleken en opgenomen in diverse rapporten. Deze rapporten verschenen op 3 december 2019.